000 00309nam a22001337a 4500
020 _a978-93-80801-12-4
082 _a300:72
_bSHA-S
100 _aSharma, A.
245 _aSamajik Shodh Va Sankhyiki
260 _aShivank Prakashan
_bNew Delhi
_c2011
300 _a250p.
901 _aH03401
942 _2udc
_cHB
999 _c36195
_d36195