000 00297nam a22001337a 4500
020 _a978-93-82998-14-3
082 _a634:9283
_bYAD-V
100 _aYadav, S.
245 _aVruksha Ropan
260 _aShivank Prakashan
_bNew Delhi
_c2017
300 _a256p.
901 _aH03400
942 _2udc
_cHB
999 _c36196
_d36196